Retningslinjer offshore


Dokumentet «Retningslinjer for samarbeid ved fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten» er revidert pr feb 2021.

Foto: Harald Pettersen – Equinor