Retningslinjer offshore

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Dokumentet “Retningslinjer for samarbeid ved fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten” er revidert pr feb 2021.

Foto: Harald Pettersen – Equinor
Publisert i