Felles aksjonsstøtteverktøy: dette blir pilotdistriktet

Skjermbilde av kart som viser spor.
Skjermbilde av kart som viser spor.

Her får du informasjon om øvelser og testing av verktøyet, du får lenke til å se en presentasjon og demonstrasjon – og vi avslører hvilket politidistrikt som skal kjøre piloten for det nye felles aksjonsstøtteverktøyet i 2024.

Øvelse Hamar

Tirsdag 19. september ble det avholdt en stor øvelse i Innlandet politidistrikt. 54 frivillige og fem fra politiet deltok i et scenario hvor det ble søkt etter savnede på Hamar. Systemet for felles aksjonsstøtte ble for første gang brukt som eneste verktøy for å administrere aksjonen. Fokus på denne øvelsen var lagt på mannskapenes opplevelse og behov.

Vi ser at slike brukertester er svært nødvendige for å få inn rett funksjonalitet. Systemet inneholder en mengde ulike funksjoner, og det er et komplett støttesystem som inneholder mye mer enn bare kart.

En lang rekke behov ble avdekket og videreformidlet til utviklerne som også deltok aktivt i testingen. De fikk en del konkrete ting å jobbe videre med og var veldig fornøyd selv om vikke klarte å stille med så mange frivillige som vi hadde håpet.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle som deltok på øvelsen! Det er imponerende at så mange kunne delta til tross for to pågående reelle aksjoner i distriktet.

Opplæring og utrulling

Det er dannet en egen gruppe for utrulling og opplæring. Denne gruppen har startet utvikling av opplæringsmaterialet som er nødvendig. Til dette arbeidet får vi bistand fra Politihøgskolen.

Det kan være verdt å notere seg at utrulling vil skje per politidistrikt, og altså ikke per organisasjon.

Videre framdrift

Neste øvelse er planlagt lagt til Sør-Øst-politidistrikt, nærmere bestemt Stavern, den. 23. november. Da vil fokus være på behovene til IL-KO, herunder logg og etterretning.

Mange lurer på når systemet er ferdig: vi har ikke et klart svar på det ennå. Tidslinja framover er basert på innspill fra blant annet utviklerne, som trenger tid mellom øvelsene til å jobbe videre med de tingene som blir avdekket under øvelsene, før det kan testes på nytt. Viktige elementer langs hele linja her er kontinuerlig kommunikasjon, brukerinvolvering, design, utvikling, testing, evaluering og forbedring.

I første kvartal 2024 kommer den tredje store testøvelsen, det er pt. ikke avklart nøyaktig når og hvor denne finner sted, men det blir sannsynligvis i det politidistriktet som skal være pilotdistrikt. Da skal all funksjonalitet være ferdig utvikla, og det blir stresstesting av systemene. 5-6 uker etter denne øvelsen tas verktøyet i skarp bruk, ved at vi kjører en felles pilot for politi og frivillige videre utover i 2024, med det som blir versjon 1.0 av verktøyet.

Les mer om prosjekthistorikken på prosjektets hjemmeside.

Her kommer piloten

Vi er veldig glade for at Sør-Vest politidistrikt har takket ja til å være pilotdistrikt for at frivillige og politi i fellesskap skal kunne teste verktøyet i versjon 1.0. Vi planlegger for at dette skal starte på senvinteren. Dette blir kjekt!

Se demonstrasjon av systemet

Felles aksjonsstøtteverktøy ble demonstrert live på Redningskonferansen 2023. Noen uker senere holdt Christian Mortensen (Røde Kors) og Stig Mebust (Norske Redningshunder), begge medlemmer av den operative ekspertgruppa som er med på utviklingen av verktøyet, en presentasjon av verktøyet på FORF-seminaret.

Det blei et flott opplegg/demo på FORF-konferansen. Christian og Stig stod på scenen, mens Sondre og Bent (RK) var i skogen over teams. Mange spørsmål og refleksjoner både i salen, etterpå og på standen til aksjonsstøtteverktøyet.

Felles aksjonsstøtteverktøy blir presentert på FORF-seminaret i oktober 2023.
Publisert i