De frivillige – bærebjelken i norsk redningstjeneste

De frivillige stiller dag og natt for å hjelpe mennesker i nød. Her planlegges et nattsøk under NRH sitt hovedkurs på Voss.
Foto Siv A. Namork
De frivillige stiller dag og natt for å hjelpe mennesker i nød. Her planlegges et nattsøk under NRH sitt hovedkurs på Voss. Foto Siv A. Namork
De frivillige stiller dag og natt for å hjelpe mennesker i nød. Her planlegges et nattsøk under NRH sitt hovedkurs på Voss.
Foto Siv A. Namork
De frivillige stiller dag og natt for å hjelpe mennesker i nød. Her planlegges et nattsøk under NRH sitt hovedkurs på Voss. Foto Siv A. Namork

Norge er et langstrakt land med få profesjonelle redningsaktører. De frivillige i redningstjenesten er derfor en viktig bidragsyter for hovedredningssentralene, og en av årsakene til at redningstjenesten fungerer så godt som den gjør. Med ca 8800 loggførte aksjoner for hovedredningssentralene i 2016 er det en kjensgjerning at norsk redningstjeneste ikke ville klart seg uten de frivillige.

Norske Redningshunder er en av de mange frivillige organisasjoner som utgjør en forskjell i redningstjenesten. NRH sitt hovedkurs ettersøk er for nye søksekvipasjer, de viderekomne, og de som må resertifiseres. For å kunne brukes i en redningsaksjon må ekvipasjen være A godkjente. Under uken skal deltakerne trenes og øves i praktisk ettersøkning, utrykningsprosedyrer, organisering av skadested, redningsøvelser osv. For å kunne yte en best mulig tjeneste er det viktig at hovedredningssentralene deltar i øvelser og trening i regi av de frivillige. Vi vil bidra med informasjon om hvordan redningstjenesten fungerer, og vi får inntrykk av en del av innsatsen de frivillige legger ned for å bidra med å redde mennesker. HRS blir på den måten også bedre kjent med ressurser de frivillige har, noe som igjen gjør oss bedre til å vurdere riktig ressursbruk.

I høst deltok redningsleder Siv Namork på kurset som gjennomføres på Voss. –Det de frivillige gjør innenfor norsk redningstjeneste er imponerende, sier hun. –De frivillige bruker egen fritid og egne penger til å bli så gode som mulig. For redningstjenesten stiller de dag og natt, og får ikke betalt for det. For hovedredningssentralene er de en uvurderlig ressurs, avslutter Namork.

 

De frivillige utgjør ryggraden i norsk redningstjeneste, her representert ved en ekvipasje i fra NRH under søketrening på Vikafjellet.
Foto Siv A Namork

Publisert i