Workshop om funksjonalitet i nytt felles aksjonsstøtteverktøy

I slutten av august møttes Hovedredningssentralen, ekspertgruppen, utviklerne og BarentsWatch hos Norges Røde Kors i Oslo. Formålet var å gjennomføre en workshop med særlig fokus på kritisk funksjonalitet i et nytt verktøy for aksjonsstøtte.  

Hovedmålet var å sammen definere av hva slags funksjonalitet verktøyet bør ha i en førsteversjon, og hva som bør inkluderes på lengere sikt. Det ble videre også satt søkelys på et felles språk for funksjonene, og en enighet om «need-to-have» i forhold til «nice-to-have».

En annen aktivitet som ble gjennomført var å kartlegge «aksjonsreisen»; hvordan en aksjon forløper fra start til slutt. Her var det nyttige diskusjoner med ulike innfallsvinkler fra HRS, de frivillige organisasjonene og Politiet. Gruppen definerte forventede arbeidsoppgaver under en aksjon som vil være viktig for utviklingen av funksjonalitet.

På Redningskonferansen den 29. august presenterte Sondre Langenes fra Norges Røde Kors og Gisle Antun fra Vest politidistrikt status for prosjektet. Det ble snakket om arbeidet som er lagt ned så langt, hvordan prosessen vil foregå videre samt hvilke forventninger og krav som stilles fra operasjonelt og taktisk nivå. Ekspertgruppen håper å få på plass en førsteversjon klar til testing og utprøving i løpet av 2023.

Her kan du laste ned presentasjoen som Sondre og Gisle holdt på Redningskonferansen.

Prosjektgruppen fortsetter arbeidet gjennom høsten med regelmessige møter to ganger i måneden.

Ekspertgruppa og prosjektledelsen er bredt sammensatt.
Publisert i