HRS utlyser ledig stilling som IKT-ansvarlig

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

HOVEDREDNINGSSENTRALEN

Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Bodø (HRS-NN) og i Sør-Norge (HRS-SN), Sola har det overordnede ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norges redningsansvarsområde. Hovedredningssentralene har også ansvaret for å føre tilsyn med de lokale redningssentralene, vedlikeholde kontakt med redningstjenestens samvirkepartnere, samt bidra i internasjonalt arbeid innenfor søk og redning.
 
Redningstjeneste er definert som er samfunnskritisk funksjon. Dette medfører svært strenge krav til tilgjengelighet på de tekniske systemene som HRS trenger for å ivareta sitt samfunnsansvar. HRS har to avdelinger i henholdsvis Bodø (HRS NN) og på Sola (HRS SN). HRS NN holder til i Jakhelln brygge, og det er ved denne avdelingen stillingen skal besettes. Hovedredningssentralen har ledig stilling som
 

IKT-ansvarlig

IKT-ansvarlig rapporterer til avdelingsdirektør og vil være en viktig premissgiver innen virksomhetens IKT-forvaltning gjennom daglig ansvar for drift av IKT.

Om stillingen Vi søker en medarbeider til å ta del i den spennende utviklingen for IKT-området ved Hovedredningssentralen, og du vil håndtere et bredt spekter av oppgaver ved avdelingen i Bodø. Liker du en utfordrende hverdag i et hektisk operativt miljø, er løsningsorientert og har lyst til å bidra til at IKT er en god og viktigstøttefunksjon for Hovedredningssentralen, oppfordres du til å søke. Jobben krever stor grad av selvstendighet og det er ønskelig med en relativt erfaren person som er sikkerhetsfokusert og har god gjennomføringsevne. Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste ved Hovedredningssentralen. Den som ansettes må også kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for den totale driften av alt IKT-utstyr ved HRS NN.
 • Støtte Hovedredningssentralens ledelse i overordnede IKT-relaterte beslutninger.
 • Sikre en gjennomgående robust IKT-arkitektur for alle våre IKT-systemer, herunder sørge for redundante løsninger som skal fungere 24/7
 • Ivareta IKT-sikkerheten ved HRS
 • Redusere operasjonell risiko ved utbedringer av våre IKT-systemer
 • Ivareta kontakten med ekstern tilbyder av IKT-tjenester.
 • Drive digitaliseringsprosessen ved Hovedredningssentralen i samarbeid med eksterne aktører.
 • Oppfølging av virksomhetens IKT-strategi.
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger innen IKT
 • Lede eller delta i prosjekter innenfor IKT-området
 • Konfigurasjon og installasjon av nettverk, serverløsninger og klientadministrasjon.
 • Implementere redundans og duplisering for økt oppetid og driftssikkerhet
 • Bistå med IKT-brukerstøtte / rådgivning
 • Klientintern opplæring
 • Utarbeide og vedlikeholde driftsdokumentasjon
 • Ansvar for at forskrifter, lover og standarder rundt tekniske løsninger følges for ivaretakelse av personvernet (GDPR).
 • Samarbeide med IKT driftsmiljøet ved HRS Sør-Norge
 • Oppgaver kan endres etter behov

Ønskelige kvalifikasjoner

 • IKT-utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • Minimum 5 års relevant jobberfaring
 • God kunnskap om Windows servermiljø, MS Exchange, Brannmur, Nettverk, Sikkerhet, Linux
 • Ønskelig med kjennskap til SQL-database, Cisco og Fortinet
 • God IKT-driftskompetanse med redundante løsninger
 • Kompetanse innenfor personvernlovgivning og GDPR
 • Erfaring med prosjektstyring
 • God økonomiforståelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk og engelsk
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også som del av team
 • Vise evne til å forstå operative behov, og omsette dette til tekniske løsninger
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner i lønnsspenn LTR 65 – 73 (kr. 583 900 – 679 000) For søkere med spesielle kvalifikasjoner og/eller lang erfaring kan høyere lønn vurderes.
 • Et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • En hverdag preget av et bredt spekter av ansvarsområder
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid og treningsfasiliteter

 

HRS Nord-Norge, operasjonsrommet, vinternatt (Foto: Frode Iversen)

 

Spørsmål om stillingen Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Hovedredningssentralen bidrar til regjeringens inkluderingsdugnad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova §25.

Forespørsler om arbeidsmiljø, arbeidsstedets fysiske beskaffenhet og lignende rettes til overingeniør Olav-Johan Johnsen, tlf 75 55 93 56, eller fung. avd.dir. Tore Wangsfjord, tlf. 75 55 93 01. For nærmere informasjon om Hovedredningssentralen, se www.hovedredningssentralen.no.

Søknadsfrist: 7. mai 2021.

Søk på stillingen her https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/204395/ikt-ansvarlig

Publisert i