Utvikling av Felles digitalt verktøy for aksjonsstøtte – Oppdatert informasjon

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Hovedredningssentralen har henvendt seg til BarentsWatch (BW) i Kystverket og anmodet om at de sørger for å få utviklet et felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten til bruk for både offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoners faglige forum (FORF) har, ved hjelp av en pengegave fra Gjensidigestiftelsen, bevilget 5 millioner norske kroner til arbeidet. Det er besluttet at ansvaret for utvikling og drift skal ligge hos en statlig virksomhet, i dette tilfellet ved Hovedredningssentralen.

Aksjonsstøtteverktøyet skal i hovedsak levere de funksjonaliteter som det er mest behov for på søk og redningsaksjoner på land. Det betyr kart med kartlag som viser sporing av ressurser i søk, muligheter for tegning av søksområder, registrering av funn, logg og funksjonalitet for mannskapsoversikt.

Verktøyet bygges smidig over tid og det utvikles funksjonalitet i en gitt rekkefølge for å sikre et fullverdig verktøy på sikt.

Det planlegges for tilgangsstyring slik at den enkelte kun får tilgang til informasjon som er relevant for den enkeltes behov. Verktøyet må kunne kommunisere med andre fagsystemer som benyttes av samvirkepartene.

BW analyserer og definerer den teknologiske plattformen for løsningen. Offline funksjonalitet har vært prioritert i innledende fase.

Den operative ekspertgruppen møter regelmessig BW-teamet og skisserer ønsker og behov som skal løses med et slikt verktøy. Ekspertgruppen består av fem representanter fra frivillige organisasjoner i redningstjenesten (Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Norsk Radio Relæ Liga og Speidernes Beredskapsgruppe) og tre fra politiet (en hundefører, en innsatsleder og en operasjonsleder)

Testing og utprøving er en løpende og styrt prosess som gruppen har fokus på fremover.

Videre fremdriftsplan vil tidligst kunne formidles etter sommeren 2022.

Kontaktperson ved Hovedredningssentralen er Per Olaf Torkildsen, tlf. 91742317, e-post: per.olaf.torkildsen@jrcc-stavanger.no

Publisert i