Rapporten som skal løfte de frivillige i redningstjenesten

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Organisasjonene har sammen utarbeidet en rapport med forslag til tiltak for å styrke redningstjenesten. Rapporten ble laget på bestilling fra Justisdepartementet, og ble mandag presentert for samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde.

Rapporten ble overlevert Rapporten ble overlevert beredskapsministeren 25. februar.

Rapporten ble overlevert samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde 25. februar 2018.

-Dette er en viktig dag for oss, og kanskje et vannskille. Vi har store ambisjoner og store forventninger, sier leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum, Jon Halvorsen til ministeren.

– Dere vil få mye tilbake

Ministeren fikk presentert hovedutfordringene for organisasjonene, som over tid har opplevd en kraftig økning i antall oppdrag. For organisasjonene er det viktig å sette inn felles tiltak for å takle utfordringer som endringer i samfunnet vårt, klimaendringer, økende turisme og høye forventninger til tjenesten.

-Hvis regjeringen velger å investere litt mer i redningstjenesten, vil avkastningen komme i form av styrket beredskap over hele landet, sier daglig leder i Norske Redningshunder Jim Olav Hansen.

-Vi trenger en satsing for å håndtere veksten i antall oppdrag og sikre mangfoldet og kompetansen hos de frivillige. Løfter dere investeringen litt til, vil dere få mye tilbake, sier han.

For å sikre en fortsatt god beredskap i lokalsamfunn over hele landet, er det mange og ulike tiltak som må gjennomføres, som for eksempel:

  • Økning i tilskuddet til frivillige i redningstjenesten
  • Satsing på teknologi og forskning i redningstjenesten
  • Avgiftsfritak for kjøretøy som frivillige benytter i redningstjenesten
  • Å sikre tilgang til flere nødnett og medvirkning i arbeidet med neste generasjons nødnett

Ønsker å støtte de frivillige

Tybring‐Gjedde var klar på at hun ønsker å bidra til å løfte de frivilliges innsats på flere områder:

– Å synliggjøre det arbeidet dere gjør, er en av mine hovedoppgaver som samfunnssikkerhetsminister. Mitt inntrykk av de frivillige i redningstjenesten er at dette er folk som bryr seg og tar ansvar utover seg selv og sine. Vi som samfunn trenger at folk bryr seg, sier hun.

– Jeg gleder meg til å lese rapporten og vil gjøre det jeg kan for å fremme dette både politisk og samfunnsmessig.

Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland, mener rapporten kan spille en viktig rolle for redningstjenesten i tiden framover:

– Denne rapporten er en viktig plattform for samarbeidet mellom de frivillig og det offentlige, sier han.

 

Publisert i