Vellykket lansering av ARCSAR i Roma

ARCSAR er et EU-finansiert prosjekt over HORIZON 2020-programmet som ledes av Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) med hovedmål å etablere et internasjonalt innovasjonsnettverk bestående av utøvere, næringsaktører, forskningsmiljøer, teknologileverandører så vel som representanter fra myndigheter, organisasjoner og frontlinjepersonell. Dette for bedre å kunne møte utfordringer knyttet til sikkerhets- og risikotrusler som den økte kommersielle aktiviteten i den Arktiske og Nord-Atlantiske regionen innen bl.a. cruisetrafikk og olje- og gassindustri medfører.

E-geos/Leonardo-senteret var vertskap for den vellykkede lanseringen der om lag 70 personer fra de 21 partnerne fra i alt 13 land var representert. På samlingen sto bl.a. følgende tema på programmet:

  1. Satelitteknologi  for søk- og redning i Arktis
  2. Teknologi for å bekjempe oljeutslipp i arktisk klima
  3. Situasjonsbevissthet på de utfordringer som operasjoner i islagt farvann krever
  4. Redningsutstyr tilpasset arktisk klima
  5. Verdien av lokalkunnskap og involvering av urfolk  i søk- og redningsarbeidet

Margit F. Reiten, Norges ambassadør til Italia, representerte det offisielle Norge på nettverkssamlingen i Roma.

Den norske ambassadøren til Italia, Margit F. Tveiten, politimester Ellen Katrine Hætta fra Finnmark politidistrikt, sjefpilot Snorre Hagen, Lufttransport AS Svalbard og prosjektleder Bent-Ove Jamtli hadde alle innlegg på samlingen hvor også redningsaksjonen I forbindelse med reketråleren “Northguiders” forlis i Hinlopenstredet romjulen 2018 ble presentert.

Lanseringssamlingen i Roma vil bli videreført gjennom en rekke nettverkssamlinger og aktiviteter over de kommende 5 år, den neste i Reykjavik i april i år.

Fra norsk side deltok ellers representanter fra så vel Nord universitet som Sysselmannen på Svalbard, Kystverket, Kystvakten, Meteorologisk Institutt, og redersammenslutningen Maritimt Forum Nord samt AECO – sammenslutningen av ca. 50 arktiske ekspedisjonscruiseoperatører.

 

 

Publisert i