Velkommen til Redningskonferansen 2022

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Er den totale beredskapen i det norske samfunnet tilstrekkelig samordnet og i stand til å håndtere de store hendelsene når de inntreffer?

Det er et av flere spørsmål som tas opp når FORF, Ambulanseforum, Politihøgskolen og Hovedredningssentralen inviterer til Redningskonferansen 2022. Den har til hensikt å skape en arena for erfaringsdeling blant de samvirkende aktørene i norsk redningstjeneste.

Konferansen arrangeres mandag 29. august på Thon Hotel Oslo Airport.

Meld deg på konferansen her.

Sammen med konferansier Siri Lill Mannes skal vi se på utviklingstrekk, utfordringer og erfaringer fra konkrete hendelser i den norske redningstjenesten de siste årene. Noen av temaene vi kommer innom er:

  • PLIVO & redningstjenesten: Kan redningstjenesten bidra i en PLIVO-hendelse, og har vi retningslinjene vi trenger?
  • Hvordan kan vi sikre at alle aktører i en hendelse har samme situasjonsbilde og en felles situasjonsforståelse?
  • Hvordan tar vi beslutninger i kritisk hendelser?
  • Status for arbeidet med befolkningsvarsling
  • Luftkoordinering i redningshendelser: hvem koordinerer hva og når?
  • Erfaringer med SAR Queen etter snart to års drift

I en paneldebatt skal vi også løfte spørsmålet om opplæring i redningstjeneste for nye politibetjenter. En nyutdannet politibetjent kan fort være førstemann på stedet, men stiller med lite eller ingen kunnskap om hvordan redningstjenesten fungerer. Hvordan oppleves det, og hva har det å si for håndteringen av hendelsen?

Se det fulle programmet her

Påmelding

Påmelding er nå stengt.

Har du spørsmål om konferansen? Ta kontakt med Bjørg Bellika eller Siv A. Namork

Siri Lill Mannes var med oss i fjor, og ser fram til å ønske deg velkommen på Thon Hotel Oslo Airport 29. august!
Publisert i