Skred på Reinøya

hrs-logo-some
hrs-logo-some

Oppdatering klokken 19:13:

Det foreligger ingen informasjon om at det er flere savnede etter skredet på Reinøya. Aksjonen fortsetter nå som en evakueringsaksjon for å få evakuert innbyggerne i bygda.

Oppdatering klokken 1845:

Opplysningen om at redningsskøyta skal gjennomføre evakueringer er ikke presis. Redningsskøyta bidrar der det måtte være nødvendig.

Oppdatering klokken 1805:

Det er bekreftet at to personer er omkommet i skredet på Reinøya.

Politiet har iverksatt evakuering på strekningen fra Sæterelv og Grøtneselv. Redningsskøyta Bergesen D.Y. vil effektuere dette og ta de evakuerte til kommunens samlingsplass på Finnkroken.

Oppdatering klokken 1740:

Det foregår i praksis to søk på Reinøya nå: Et skredsøk på landsiden, og et sjøsøk i vrakgodsområdet med et titalls fartøy. Det er vanskelig å seile i dette området, så man kommer til å etablere et søk med drone eller helikopter.

Redningshelikopteret er i Tromsø for drivstoffylling, politiets helikopter er i området.

Karlsøy kommune har opprettet sin samlingsplass i Finnkroken.

Status klokken 1650:

Det har gått et snøskred på Reinøya i Karlsøy kommune, ved Grøtnesdalen. Det er enda tidlig i situasjonen, men så langt er det klart at et gårdsbruk med flere bygninger er tatt av skredet. Skredet har gått ut i sjøen, og to personer er ikke gjort rede for.

Redningshelikopter Tromsø ble tidlig sendt mot stedet. Kystradio Nord har gått ut med Mayday relay-melding, og bedt båter i området om å bistå i søket etter de savnede.  
Innsatsleder fra politiet, fagleder skred og to redningshunder er flydd inn fra Tromsø. Redningsskøyte Bergesen d.y. er på vei fra Tromsø.
Brannbåten Rescue Aurora deltar også i søket. Ambulansebåt er på vei og flere andre sivile båter har meldt seg.

Det er krevende værforhold i området.

Det er Hovedredningssentralen i Nord-Norge som koordinerer denne hendelsen.

HRS kommer tilbake med oppdatering så snart vi har bedre oversikt over situasjonen.

Publisert i