Bruk av nødraketter

Nødraketter er et pyroteknisk verktøy man kan skyte opp for å tilkalle hjelp hvis man er i nød, og sidestilles med MAYDAY anrop. Årlig registrerer hovedredningssentralene ca 100 observasjoner av nødraketter. De færreste av disse er reelle hendelser, men medfører at vi må bruke ressurser for å undersøke om noen er i nød. Når hovedredningssentralene får…

Read More