Invitasjon til pressemøte: Norges største atomberedskapsøvelse i Bodø

Kystvaktskip, drone og ekspedisjonsskip ligger i en fjord på Svalbard

Norges første fullskala atomberedskapsøvelse gjennomføres i Bodø 9.-11. mai 2023. Arctic REIHN (Arctic Radiation Exercise in High North) er den største øvelsen i sitt slag her i landet, og vil sette sitt preg på Bodø sentrum. Øvelsen er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Kystverket og…

Read More