Blir årets påske en skredpåske?

10 av hendelsene fra mars og april var skred, med rundt 40 personer involvert til sammen. Av disse ble tre skadd, og fem omkom. 17 av disse hendelsene hadde utspring i at observatører meldte inn skred som de ikke selv var involvert i, men som måtte undersøkes. I noen tilfeller meldte observatørene at det som…

Read More

Snøskredsesongen er i gang igjen

Skred fra Sorbmegaisa i Lyngen, 19. mars 2012. Av et følge på seks personer, omkom fem.. Foto: 330 skvadron/Forsvaret

Norges Geotekniske Institutt (NGI) beskriver snøskred slik: Snøskred er et naturlig fenomen som oppstår hver vinter i alle områder der det er nok snø og terrenget ligger til rette for snø- eller sørpeskred. I Norge betyr dette ca. 7 % av hele landet. Snøskred blir utløst av et komplekst samspill mellom snø, vær og terreng.…

Read More