Takk til Hovedredningssentralen Nord-Norge fra USAs ambassadør

Prosjektleder Emmi Ikonen, Charge dÀffaires a.i. Sharon Hudson-Dean, Redningsleder Tomas Ringen Foto: Mikel D Cainzos, HRS

Torsdag 7.april fikk HRS Nord-Norge besøk av fungerende ambassadør ved den amerikanske ambassaden, Sharon Hudson-Dean.

Hudson-Dean ønsket å uttrykke takknemlighet for den innsatsen som norsk redningstjeneste la til grunn i forbindelse med flyulykken i Beiarn 18. mars, der fire amerikanske soldater omkom. Stor deler av det norske redningsapparatet var involvert, blant annet med stor innsats fra frivillige mannskaper på bakken.

Hudson-Dean ble informert om oppbygningen av den norske redningstjenesten, og fikk også en introduksjon til forskjellige redningsrelaterte prosjekter som ledes av Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Redningsleder Tomas Ringen og prosjektleder Emmi Ikonen mottok ambassadøren på vegne av Hovedredningssentralen.

Publisert i