Ledig stilling som overingeniør

Hovedredningssentralen (HRS) har ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norge og fører tilsyn med redningstjenesten. Avdelingen i Bodø (HRS Nord-Norge) drifter også Norwegian Mission Control Centre (NMCC) som inngår i det globale Cospas-Sarsat programmet. Sentralen har sine lokaler ved Bodø havn. Kvalifikasjoner: Søker må;– ha teknisk bakgrunn og utdanning fra høgskolenivå…

Read More