Invitasjon til pressemøte: Norges største atomberedskapsøvelse i Bodø

Kystvaktskip, drone og ekspedisjonsskip ligger i en fjord på Svalbard

Norges første fullskala atomberedskapsøvelse gjennomføres i Bodø 9.-11. mai 2023. Arctic REIHN (Arctic Radiation Exercise in High North) er den største øvelsen i sitt slag her i landet, og vil sette sitt preg på Bodø sentrum. Øvelsen er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Kystverket og…

Read More

Blir årets påske en skredpåske?

10 av hendelsene fra mars og april var skred, med rundt 40 personer involvert til sammen. Av disse ble tre skadd, og fem omkom. 17 av disse hendelsene hadde utspring i at observatører meldte inn skred som de ikke selv var involvert i, men som måtte undersøkes. I noen tilfeller meldte observatørene at det som…

Read More