Nye rutiner for maritim håndtering av nukleære nødsituasjoner til sjøs: En milepæl i nordisk samarbeid

Gruppebildet av mennesker som ser i kamera

Hovedredningssentralen har sammen med en rekke andre norske og nordiske myndigheter utviklet rutiner for å håndtere maritime søk- og redningsaksjoner med et nukleært element. Nå er både tiltakskort og håndbok klare til bruk. Ferdselen med atomdrevne fartøy og skip som transporterer radioaktivt materiale i nordiske farvann er økende. En ulykke med et slikt fartøy kan…

Read More

Vil du bli redningsleder?

Vil du styre den samlede norske redningsinnsatsen når det virkelig gjelder? Hovedredningssentralen (HRS) trenger flere redningsledere både i Bodø og på Sola, og rekrutteringsarbeidet er i gang. Redningslederne ved Hovedredningssentralen Nord-Norge (Bodø) og Hovedredningssentralen Sør-Norge (Sola) sørger for at redningstjenesten er beredt til å hjelpe 24 timer i døgnet, hele året. Steinar Vatne begynte som…

Read More

Blir årets påske en skredpåske?

10 av hendelsene fra mars og april var skred, med rundt 40 personer involvert til sammen. Av disse ble tre skadd, og fem omkom. 17 av disse hendelsene hadde utspring i at observatører meldte inn skred som de ikke selv var involvert i, men som måtte undersøkes. I noen tilfeller meldte observatørene at det som…

Read More

Bruk av nødraketter

Nødraketter er et pyroteknisk verktøy man kan skyte opp for å tilkalle hjelp hvis man er i nød, og sidestilles med MAYDAY anrop. Årlig registrerer hovedredningssentralene ca 100 observasjoner av nødraketter. De færreste av disse er reelle hendelser, men medfører at vi må bruke ressurser for å undersøke om noen er i nød. Når hovedredningssentralene får…

Read More