Nye rutiner for maritim håndtering av nukleære nødsituasjoner til sjøs: En milepæl i nordisk samarbeid

Gruppebildet av mennesker som ser i kamera

Hovedredningssentralen har sammen med en rekke andre norske og nordiske myndigheter utviklet rutiner for å håndtere maritime søk- og redningsaksjoner med et nukleært element. Nå er både tiltakskort og håndbok klare til bruk. Ferdselen med atomdrevne fartøy og skip som transporterer radioaktivt materiale i nordiske farvann er økende. En ulykke med et slikt fartøy kan…

Read More

Redningsledere på kurs for å lære om nye redningshelikoptre

10 redningsledere i fra Hovedredningssentralen for Sør- og Nord-Norge satte seg i begynnelsen av mars på skolebenken for å lære om de nye redningshelikoptrene, AW-101. Kurset, som ble holdt hos Leonardo Training Academy i Yeovil, England, inngår som en del av NAWSARH-prosjektet. Tanken bak kurset er at redningslederne skal få en god forståelse av de…

Read More

Stein Solberg tildelt Kongens fortjenestemedalje

Solberg, som begynte å jobbe ved HRS for første gang i 1986, har gjennom svært mange år utvist et brennende engasjement for redningstjenesten. Han har også utført særlig fortjenstfullt arbeid i ulike internasjonale fora, og særlig innenfor International Maritime Organization (IMO), hvor han gjennom sin faglige innsikt og høyt utviklede diplomatiske evner har sørget for…

Read More