Aktiviteter

Institutt for samfunnsforskning besøker HRS Nord-Norge

Av administrator | 22. desember 2016

Justisdepartementet har gitt Institutt for samfunnsforskning i oppdrag å se på bruken av frivillige…

LES MER

RITS-øvelse i farvannet ved Bodø

Av administrator | 22. desember 2016

5. januar 2017 arrangerer Hovedredningssentralen Nord-Norge en øvelse der vi fokuserer på samvirket rundt…

LES MER

Undervisning Sjøredningsskolen

Av Andreas Bull | 10. november 2016

HRS Sør-Norge deltar på Sjøredningsskolen. Undervisning/ trening av mannskap på redningsskøytene.

LES MER

Exercise The Swedish Hull Club

Av Andreas Bull | 6. oktober 2016

Emergency Response Exercise at HRS SN Participants: Utkilen, DNV, The Swedish Club, HRS SN,…

LES MER

Felles Redningsledelse møte

Av Andreas Bull | 6. oktober 2016

Møte i Redningsledelsen. Sted HRS SN

LES MER

Undervisning Sjøredningsskolen Horten

Av Andreas Bull | 6. oktober 2016

HRS SN deltar med undervisning for redningsskøytene.

LES MER

Øvelse Barents Rescue 2017 – planleggingskonferanse

Av administrator | 22. september 2016

Øvelse Barents Rescue 2017 foregår i Russland. HRS NN deltar i planleggingen. Her er…

LES MER

EPPR Working Group

Av administrator | 22. september 2016

EPPR (Emergency Prevention, Preparedness and Response) Working Group er en del av Arctic Councils…

LES MER

Cospas-Sarsat Council

Av administrator | 22. september 2016

Møtet går i Paris, og HRS NN deltar i kraft av sin rolle som…

LES MER

Møte – COSPAS-SARSAT Single Point of Contact

Av administrator | 22. september 2016

Hovedredningssentralen Nord-Norge har funksjon innenfor COSPAS-SARSAT-systemet som «Norwegian Mission Control Center.» Ansvarsområdet dekker Norge,…

LES MER